รูปร้าน

ซอย41

หน้าร้าน
ชั้น2ในร้าน
มีร้านในชอย41-43
กับข้าว
12:00-13:00 รอคิวอยู่
ชั้น1ในร้าน
ชั้น1ในร้าน
ชั้น1ในร้าน

สาขารัชดา

ร้านสาขารัชดา
หลังเทศโก้โลตัสฟอร์จูนทาวน์
ทะลุเดืนทางได้
จุดสังเกตคือเซเว่น – อีเลฟเว่น
ทะลุเดืนทาง
หลังเทศโก้โลตัสฟอร์จูนทาวน์
ตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซ่า